Triết Lý Kinh Doanh | Business Philosophy

  • Lấy khách hàng làm trọng tâm
  • Customer-centric, focus on creating the best experience for the customer.
  • Xây dựng nền tảng kinh doanh vững chắc
  • Building the strong business foundation in automobile industry.
  • Hướng tới mục tiêu giá trị & hiệu quả cao nhất
  • Aiming for the highest objective and the best result

Sứ mệnh | Mission

CTF Cam kết tuân thủ cùng phát triển bền vững với Khách hàng, cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội.

CTF commits to providing high-quality services, with respect and love, and with responsibility for human life, and society, for the sustainable development of the customer.

Giá trị cốt lõi | Core Value

Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu về chất lượng Bán hàng và Dịch vụ.

To become the leader in the trust in the quality of sales and service. 

Lịch sử hình thành Công ty cổ phần City Auto

Công ty cổ phần City Auto là một những Công ty kinh doanh và Dịch vụ sửa chữa xe Ô tô các loại hàng đầu tại Việt nam. City Auto được thành lập từ năm 2000 tiền thân Công ty cổ phần Tân Thành Đô City Ford, một trong những Đại lý Ô tô Ford đầu tiên ở Việt Nam, liên tục phát triển các Công ty con và Chi nhánh. Công ty Cổ Phần City Auto giữ vai trò là Công ty mẹ cùng các Công ty thành viên và Công ty liên kết. Ngày 30/05/2017, Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán tp. Hồ Chí Minh – HOSE với mã chứng khoán CTF. Đến tháng 11/2022, City Auto có 15 Công ty thành viên Chi nhánh.

City Auto Corporation (the Company), is one of the best Vietnam trading and repairing automobile company, was established in 2000. Before that, it was known as Tan Thanh Do City Ford Corporation, was one of the first Ford Dealers in Vietnam. In which, City Auto Corporation’s roles as a Parent Company and the others are Member Companies and Affiliated Companies. On 05/30/2017, the Company’s stock was officially listed and traded at Ho Chi Minh Stock Exchange HOSE with stock symbol is CTF. Until November 2022, City Auto has 15 Member Companies

Lĩnh vực kinh doanh | Business Areas

Công ty Cổ phần City Auto hoạt động chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Xe Ô tô nhập khẩu, xe lắp ráp trong nước, xe đã qua sử dụng, xe Limosine, phụ kiện, cho thuê xe và các Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì chất lượng cao trên thị trường Việt Nam.

City Auto Corporation operates in the following fields: Trading completely knocked down (CKD), completely built-up (CBU), used car, Limousines, accessories, car rental, and providing the best quality reputation repairing services to Vietnam market.

Thành tựu | Achievement

Trong nhiều năm liền, City Auto được công nhận là doanh nghiệp lớn nhất và hiệu quả nhất Việt Nam trong lĩnh vực phân phối xe Ford và Hyundai. Thực tế, với Thị trường ô tô Việt Nam trong giai đoạn 20 năm vừa qua, thương hiệu Ford và Hyundai đã thật sự gây dấu ấn sâu đậm trong mỗi khách hàng và City Auto luôn là Doanh nghiệp Top đầu doanh số toàn quốc, Dịch vụ xuất sắc toàn quốc, đạt doanh số phụ tùng cao nhất.

Thành tích kinh doanh

– Đại lý vượt chỉ tiêu bán hàng- Top 3 doanh nghiệp có nhiều đóng góp- Đại lý đạt doanh số bán xe mới cao nhất- Doanh nghiệp đạt doanh số bán hàng cao nhất toàn quốc- Doanh nghiệp đạt chuẩn FGE chương trình trải nghiệm khách hàng toàn quốc- Đại lý Ford và Hyundai hơn 20 năm hoạt động Bán hàng & Dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam

Thành tích Dịch vụ

– Đạt doanh số dịch vụ cao nhất- Đại lý đạt doanh số phụ tùng cao nhất năm- Đại lý đạt doanh số Dịch vụ cao nhất toàn quốc- Đại lý có dịch vụ tốt nhất- Đại lý đạt chuẩn CVP chỉ số hài lòng khách hàng toàn quốc

In many years, City Auto is recognized as the Vietnam largest and most efficient enterprise in the field of distributing Ford and Hyundai. With 20 years in the Vietnam automobile market, Ford & Hyundai are playing a significant role in the customer’s experience and City Auto is always The Top Nationwide Dealer in Sales, Best Nationwide Dealer in Service, Dealer achieving the highest service sales.Awards of sales

– Sales target achievement in- Top 3 volume contributors- Dealer achieving the highest sales nationwide in- Dealer conforming the standard of FGE – Ford Guest Experience nationwide- Dealer qualified to the standard of FGE – Ford Guest Experience nationwide- Ford & Hyundai dealer with over 20 years of leading sales and service in Vietnam.

Awards of Service

– Dealer achieved the highest service revenue- Dealer achieved the highest spare parts sales- Great Service revenue contributor nationwide- Best dealer in service- Dealer qualified to the standard of CVP – Customer Viewpoint nationwide

Công ty cổ phần City Auto đạt thành tựu VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

City Auto Corporation Achieved VNR500 – Top 500 Largest Company in Vietnam.